به دید درونی ات اعتماد کن...

 

آیا می توانید دیگران را دوست بدارید

و آنها را بدون تحمیل خواسته های خود راهنمایی کنید؟

آیا می توانید در برخورد با مسائل مهم و حیاتی زندگی هیچ دخالتی نکنید

و اجازه دهید آنچه باید، رخ بدهد؟

آیا می توانید از ذهن خود دست بکشید

و بدون دخالت ذهن درک کنید؟

 

داشتن بدون احساس مالکیت،

عمل کردن بدون انتظار داشتن،

و راهنمایی کردن بدون سعی در حکم راندن ...

 

فرزانه جهان را مشاهده می کند

و به دید درونی خویش اعتماد می کند.

او اجازه می دهد اتفاقات آن طور که باید رخ دهند.

قلب او همچون آسمان باز و گسترده است. "

 

منبع: کتاب "تائو ت ـ چینگ" / برگردان: فرشید قهرمانی  / نشر مثلث

انتخاب: سپیده شایان

/ 2 نظر / 29 بازدید
پوريا پاك رو

ما اينجاييم تا دوباره متولد شويم , اما اين تولد با تولد جسممان متفاوت است.آه كه تولد چه زيباست و لذت بخش ... سپاس فراوان و درود بيكران بر تو سپيده جان

ميتراصديق

با تمرین وعمل به نکات اشاره شده من واقعی انسانها نمایان می شود ونقابها برداشته می شود وچهره واقعی وبی نقاب انسانها مثل کودکان پاک وبی ریاست.[فرشته]